Choose your language

WalpersenWalpersen

Walpersen

Deze techniek wordt vooral gebruikt voor het ophogen van stranden en het opvullen van kades en winputten. Deze toepassing maakt het mogelijk het zandmengsel over grote afstanden te transporteren door het gebruik van zgn persleidingen.

Zoals bij rainbowen wordt ook hier het zandmengsel in het laadruim vloeibaar gemaakt dmv waterkanonnen.

Daarna wordt het mengsel door 3 zuigputten aangezogen door de perspomp die dit met grote druk naar de boegkoppeling en leiding perst.

Disclaimer | Sitemap | Internetbureau DORST Communicatie