Choose your language

Rainbowen

Met behulp van de rainbow installatie wordt een zandwatermengsel uit het laadruim via een perspomp onder hoge druk door een jetnozzle op de boeg geperst. Hierdoor is het mogelijk het zandmengsel ongeveer 65 meter voor het schip uit te spuiten.

Door het toepassen van verschillende nozzles, kan de straal van het mengsel naar behoefte worden aangepast.

Deze zogenaamde rainbow techniek wordt toegepast bij het ophogen van strand en vooroevers.

Disclaimer | Sitemap | Internetbureau DORST Communicatie