Choose your language

Baggeren

Baggeren

Tijdens het baggerproces wordt de zuigbuis dmv drie hydraulisch gestuurde bokken overboord gezet. Deze zuigbuis bestaat ook uit drie stukken die flexibel met elkaar zijn verbonden dmv een evenaar.

Het voorste stuk het zgn bochtstuk is voorzien van een bocht en sledeplaat die in dmv klauwen aan de huid van het schip is bevestigd en voor de persopening in de huid zakt.

Het middenstuk is het zwaarste gedeelte omdat dit uit de baggerpomp, elektromotor en perspijp bestaat. Deze pomp met motor weegt alleen al ongeveer 40 ton.

Het sleepkop gedeelte bestaat uit een draai gland (swivel), zuigbuis en sleepkop die over het bodemprofiel sleept. Deze configuratie van onderwaterpomp die verwerkt is in de zuigbuis betekend dat de Reimerswaal tot op een diepte van ongeveer 60meter kan baggeren, en met enige aanpassingen is een grotere diepte ook mogelijk.

Nadat het baggerproces is gestart zal het zand/grind mengsel in een zeefbak geperst worden. Deze zeefbak kan worden voorzien van zeven met verschillende zeef openingen. In deze zeefbak kan een keuze worden gemaakt of de zgn. “doorval” ofwel het materiaal wat “over” de zeef rolt wordt in het ruim gedeponeerd.

Wanneer het mengsel in de hopper is bezonken wordt dmv een drainagesysteem het materiaal droog gepompt al naar gelang welk lossysteem wordt gebruikt. Dit hele proces wordt door één persoon vanuit de brug bestuurd en gecontroleerd. Hiervoor is een ultra moderne zgn “multi commandchair” geïnstalleerd, van waaruit de kapitein of stuurman zowel het baggerproces als de navigatie kan uitvoeren.

Ook staat een zgn. Dynamic Position systeem tot zijn beschikking, waarmee de koers en positie van het schip volledig automatisch kan worden aangestuurd.

Deze combinatie van systemen maakt de Reimerswaal multifunctioneel waardoor ook trench baggeren of precisie steen storten tot de mogelijkheden behoren.

Disclaimer | Sitemap | Internetbureau DORST Communicatie